Ứng dụng công nghệ vào dự tính, dự báo năng suất ngô tại tỉnh Sơn La

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” – FIRST do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện từ năm 2013 – 2019. Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị được nhận được tài trợ thực hiện tiểu dự án: “Tiếp thu và làm chủ công nghệ khai thác ảnh vệ tinh của Hoa kỳ trong đánh giá thực trạng, dự báo năng suất phục vụ đổi mới quản lý sản xuất ngô tại Việt Nam”.

Trong khuôn khổ dự án Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Khoa Nông Lâm nghiệp, Đại học Tây Nguyên, Trung tâm Nông nghiệp bền vững, Trường Đại Học Tây Bắc để thực hiện một số hoạt động tiểu dự án bao gồm: (1) Điều tra thực địa thu thập thông tin thực trạng sản xuất cây trồng (cây ngô và cây hàng năm khác) với các thông tin về vị trí địa lý, năng suất và kỹ thuật sản xuất ngô tại Đắk Lắk và Sơn La; (2) Phối hợp tổ chức và tham gia lớp tập huấn, hội thảo về quy trình công nghệ, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quản lý sản xuất ngô cho cán bộ quản lý nông nghiệp địa phương, doanh nghiệp người dân tại hai tỉnh Sơn La và Đắk Lắk. Trung tâm Nông nghiệp bền vững đã cử nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa làm trưởng nhóm tiến hành phỏng vấn, điều tra thực địa 400 hộ dân tại xã Bon Phặng, xã Bó Mười của huyện Thuận Châu; xã Chiềng Chăn, Hát Lót, Mường Bằng huyện Mai Sơn. Trên cơ sở các số liệu thu thập từ thực địa nhóm nghiên cứu đang kết hợp với các chuyên gia của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại Học Bang Kansas – Mỹ xử lý viết báo cáo và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Song hành cùng hoạt động điều tra thực địa dự án cũng tổ chức seminar nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như kết quả ứng dụng công nghệ khai thác ảnh từ vệ tinh và máy bay không người lái nhằm dự báo, đánh giá năng suất ngô. Tại buổi seminar nhóm nghiên cứu của PTS.TS Ignacio từ Đại Học Bang Kansas trình bày về cách tiếp cận và kỹ thuật khai thác ảnh vệ tinh tại Hoa Kỳ và kết quả trong việc xây dựng các công cụ đánh giá thực trạng sản xuất và năng suất ngô sớm trước thu hoạch và chính xác hơn phương pháp truyền thống của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Tại buổi seminar TS. Nguyễn Văn Khoa đã chia sẻ một số thông tin về khả năng ứng dụng công nghệ mới trong việc quản lý sản xuất ngô trên đất dốc đặc biệt là tại Sơn La.

Với những kết quả từ Dự án, nhóm nghiên cứu tin tưởng sẽ đưa ra được các mô hình dự báo năng suất ngô phù hợp với các tỉnh từ đó làm cơ sở phục vụ cho công tác nghiên cứu và quản lý sản xuất góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất ngô nói riêng và nông nghiệp nói chung cho tỉnh Sơn La./.

TS. Nguyễn Văn Khoa - Phó Trưởng Khoa

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN