Xây dựng Thiết kế kĩ thuật trồng rừng năm 2019

Từ đầu năm 2019, Sở NN&PTNN tỉnh Sơn La đã triển khai kế hoạch thực hiện dự án trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, Sông Mã; triển khai thực hiện nhiệm vụ lâm nghiệp năm 2019 và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Dự án trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, Sông Mã bao gồm nhiều hạng mục và được tiến hành triển khai trong thời gian 4 năm 2019 – 2022 trên địa bàn Ban quản lí rừng Đặc dụng - Phòng hộ Sốp Cộp và Ban quản lí rừng Đặc dụng - Phòng hộ Thuận Châu, trong đó Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (Trường Đại học Tây Bắc) được giao hạng mục thiết kế kĩ thuật trồng rừng cho Ban quản lí rừng Đặc dụng - Phòng hộ Sốp Cộp.

Tham gia công tác Thiết kế kĩ thuật chính là nhóm Giảng viên thuộc bộ môn Lâm học -  khoa Nông lâm và một số sinh viên thuộc chuyên ngành Lâm sinh khóa K56 và K57, đây là một cơ hội rất tốt để các sinh viên ngành lâm nghiệp có cơ hộ nâng cao kĩ năng chuyên môn trong thực tế đồng thời tiếp cận các kĩ thuật mới nhất trong công tác chuyên môn thiết kế trồng rừng.

Kết quả bước đầu nhóm thiết kế kĩ thuật đã hoàn thành công việc thiết kế 100 ha tại khu vực thuộc rừng đặc dụng Sốp Cộp. Trong thời gian tới nhóm sẽ tiếp tục triển khai tiếp công việc thiết kế trồng rừng tại khu vực thuộc rừng phòng hộ Sốp Cộp, với mong muốn gắn kết đào tạo với thực tiễn đồng thời góp phần vào việc hoàn thành chương trình Phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn Sốp Cộp nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

ThS. Phạm Đức Thịnh – Giảng viên

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm