Seminar khoa học bộ môn Nông học

Ngày 30/11/2018 Bộ môn Nông học đã tổ chức seminar chia sẻ kết quả nghiên cứu “Hiệu quả của một số biện pháp sinh học trong phòng trừ bọ hà (Cylas formicarius fabr.) tại bản Tây Hưng, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La” do ThS. Lê Thị Thảo trình bày. Tham dự buổi sermina có ThS. Hoàng Thị Thanh Hà, trưởng bộ môn Nông học cùng toàn thể các thầy, cô giáo trong bộ môn.

Như chúng ta đã biết, khoai lang là một trong các cây trồng quan trọng của các nước đang phát triển. Bọ hà là một trong các đối tượng gây hại quan trọng nhất trên khoai lang, ở những cánh đồng bị nhiễm nặng có tới 88% số củ bị bọ hà gây hại.

Trong bài báo cáo này, tác giả tập trung giới thiệu hai phương pháp phòng trừ bọ hà khoa lang: Sử dụng bẫy pheromone giới tính và hệ thống lây nhiễm tự động phòng trừ Bọ hà; Sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ  Bọ hà.

Kết quả cho thấy: Tỷ lệ củ bị hại ở công thức thí nghiệm sử dụng hệ thống lây nhiễm tự động và sử dụng bẫy pheromone giới tính lần lượt là 9,2 % và 25,2 % đều giảm so với đối chứng 47,4%; tỷ lệ củ bị hại ở công thức sử dụng chế phẩm sinh học Ma và Bb lần lượt là 15,4% và 14,8% đều giảm so với đối chứng 36%; giá trị phòng trừ của hệ thống lây nhiễm tự động trong phòng trừ Bọ hà là cao nhất đạt 77%, sau đó đến chế phẩm sinh học đạt giá trị phòng trừ 70%, thấp nhất là biện pháp sử dụng bẫy pheromone giới tính giá trị phòng trừ là 49%.

Buổi seminar đã kết thúc tốt đẹp. Seminar khoa học là hoạt động thường xuyên tại khoa Nông Lâm nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại khoa.

ThS.Nguyễn Thị Quyên - Giảng viên

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN