Ứng dụng kỹ thuật không gian an toàn trong giảng dạy học phần quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

Quản lý tài nguyên rừng dựa trên cơ sở cộng đồng là học phần gồm có 4 chương trong 30 tiết học trên lớp, thảo luận và làm bài tập. Nội dung chủ yếu của học phần này đề cập các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên rừng, nước, đất, môi trường và cộng đồng cư dân sinh sống tại địa phương. Trước khi được tham gia khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy hòa nhập tích cực trong khuôn khổ ILO2 (Chương trình Aus4skill) phương pháp giảng viên sử dụng trong quá trình giảng dạy sinh viên đó là thuyết trình – Giảng viên nói (chủ động), sinh viên nghe (bị động), đan xen các buổi thảo luận nhóm tuy nhiên việc làm này mới chỉ dừng lại ở việc chia lớp thành các nhóm nhỏ sau đó từng bước làm theo sự hướng dẫn của giáo viên. Điều này chưa thực sự khơi gợi và phát huy được năng lực sáng tạo của sinh viên cũng như những kiến thức về môn học mà các em có được.  Vậy điều gì tạo nên sự thay đổi với các em sinh viên và điều tạo nên sự khác biệt?

Đó chính là tạo ra một “không gian an toàn” giúp phá tan khoảng cách giữa các nhóm bạn bè trong lớp ít giao tiếp với nhau, giữa cô và trò, giữa các dân tộc trong và ngoài nước, giữa không gian nóng nực của buổi học lúc bắt đầu lúc 13h chiều của mùa hè v.v… Tạo điều kiện tốt nhất cho các em tự tin – thoải mái trao đổi và chia sẻ những kiến thức mình đã biết và chưa biết. Khi đã tạo được một không khí lớp học thân thiện gần gũi khiến các em tự tin chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức bản địa, kiến thức mới. Bản thân giảng viên cũng được học hỏi rất nhiều từ những kiến thức bản địa sẵn có từ sinh viên. Thậm chí, sự sáng tạo của sinh viên tạo nên sự bất ngờ trong từng buổi học. Phá vỡ khỏi các lớp học như thường lệ, buổi học của cô và trò thậm chí là ngoài hành lang của lớp học, là những tiếng cười ồ vang xa hào sảng của thời sinh viên rồi đọng lại là những những kiến do chính các em sinh viên tự xây lên cho ngôi nhà kiến thức của mình chứ không phải giảng viên là người truyền tải những viên gạch kiến thức nữa, vai trò của giảng viên lúc này chỉ là hướng dẫn quá trình học tập của các em. Mặc dù khi áp dụng kỹ thuật này vẫn còn những tồn tại nhất định như thời gian cho mỗi tiết học còn hạn chế, mỗi kiến thức mới cần phải có nhiều tài liệu nhiều để cô và trò cùng nhau nghiên cứu và trao đổi thảo luận với nhau hơn v.v…Nhưng bước đầu có thể nhận thấy sự tự tin, dám nói nên quan điểm các nhân của sinh viên tăng lên rất nhiều. Thậm chí có những em trong mỗi giờ học thường  rụt rè không dám nêu ý kiến quan điểm cá nhân trước vấn đề đúng hoặc sai thì giờ đây bước đầu đã thay đổi tư duy mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân.

ThS. Đào Thanh Hải - Giảng viên

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm