Đào tạo nâng cao kỹ năng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong thời gian từ ngày 22 -24/8/2019, tại Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo thực hiện, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp là đơn vị tổ chức với sự đồng hành của ISEV và sự phối hợp của Trường Đại học Tây Bắc.

Khóa tập huấn có sự tham gia của hơn 30 cố vấn khởi khiệp bao gồm các Giảng viên, cán bộ, cựu sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc, các Doanh nhân trẻ, nhà Quản lý...Khoa Nông - Lâm, Trường Đại học Tây Bắc cử 05 giảng viên tham gia khóa đào tạo này.

Trong thời gian diễn ra tập huấn, các cố vấn khởi nghiệp đã được 02 giảng viên đào tạo có nhiều kinh nghiệm truyền đạt những thông tin hữu ích: Ông Nguyễn Tiến Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia (NSCI), Trưởng làng Cộng đồng hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ông Trần Trí Dũng - Chuyên gia Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian 3 ngày, các cố vấn khởi nghiệp đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý từ 02 chuyên gia về kỹ năng cố vấn khởi nghiệp, xây dựng chương trình cố vấn khởi nghiệp, các Mentor và Mentee đã có dịp trao đổi về các dự án khởi nghiệp và đã có những cuộc hẹn cho buổi cố vấn đầu tiên sau khi kết thúc chương trình.

Trân trọng cảm ơn VCCI, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, NSCI và Trường Đại học Tây Bắc đã cùng chỉ đạo, phối hợp tổ chức chương trình này.

Đặng Văn Công - Giảng viên

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm