Khoa Nông – Lâm tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm học 2019 – 2020

Ngày 19/9/2919 tại phòng 103D Khoa Nông – Lâm đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2019 – 2020. Hội nghị là dịp nhằm đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác trong năm học 2018-2019, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020. Tham dự Hội nghị có TS. Vũ Quang Giảng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa; đồng chí Đoàn Thị Thùy Linh – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Khoa; cùng các đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa và toàn thể giảng viên cán bộ trong Khoa.

Tại Hội nghị, TS. Vũ Quang Giảng thay mặt cho đoàn chủ tọa trình bày khái quát những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 – 2019 đồng thời trình bày bản dự thảo phương hướng hoạt động năm học 2019 – 2020. Các bản báo cáo đã chỉ ra những kết quả nổi bật mà tập thể và các cá nhân trong Khoa đã đạt được trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, kết nối và phục vụ cộng đồng; nêu rõ các chỉ tiêu phân đấu và các giải pháp cụ thể cho từng mục tiêu trong năm học mới.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo tham luận về các mảng công tác: Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; quản lý lưu học sinh Lào; kết nối và phục vụ cộng đồng; đào tạo và một số ý kiến tham luận tự do. Các bản tham luận đều tập chung góp ý cho bản dự thảo phương hướng hoạt động năm 2019 – 2020 được hoàn thiện và đầy đủ, khả thi hơn.

Sau khi Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu cần đạt được trong năm học cũng như các giải pháp khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế và phát huy các mặt tích cực thì Ts. Vũ Quang Giảng – Trưởng Khoa và đồng chí Đoàn Thị Thùy Linh - Chủ tịch Công đoàn bộ phận đã cùng ký kết giao ước thi đua năm học 2019 – 2020.

Hi vọng, sau Hội nghị này các giải pháp được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị sẽ được cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động. Mỗi cá nhân và tập thể trong Khoa sẽ phấn đấu để đạt được và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm học.

Đặng Văn Công – Bộ môn Nông học

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN