Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018 – 2019 và Kế hoạch năm học 2019 – 2020

Nhằm đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác trong năm học 2018-2019, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới, sáng ngày 21/09/2019, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và Kế hoạch năm học 2019 - 2020.

Tham dự Hội nghị có TS Đinh Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Giám hiệu và đại diện các phòng ban, khoa, bộ môn chuyên môn, ...

Hội nghị được nghe Báo cáo Dự thảo tổng kết năm học 2018-2019 và Dự thảo kế hoạch năm học 2019 - 2010, khái quát về những hoạt động trong năm học vừa qua với những thành tích và những hạn chế còn tồn tại trong các mặt: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ; Công tác đào tạo và tuyển sinh; Công tác nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng, công tác đối ngoại; Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và thanh tra, kiểm tra; Công tác học sinh sinh viên; Công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, an ninh; Công tác tổng hợp, kế hoạch, thi đua. Đồng thời cũng đề xuất phương hướng và nhiệm vụ cho năm học 2019 – 2020.

Tiếp nối là những báo cáo về công tác tài chính, Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018 – 2023, tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại và đề xuất các giải pháp hữu hiệu thuộc các lĩnh vực:  Đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Công tác Đào tạo đại học, Công tác kết nối và phục vụ cộng cồng,…

Tiếp nối chương trình, hội nghị đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019.

Tổng kết thảo luận, TS Đinh Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đóng góp tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ, cởi mở các ý kiến sẽ được Ban Giám hiệu tiếp thu, nghiên cứu và bổ sung vào kế hoạch công tác trong năm học mới.

Ts. Đào Nhân Lợi - Bộ môn Lâm học

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN