Danh mục tài liệu chuyên ngành

Hiện nay, Thư viện Trường ĐH Tây Bắc có đầy đủ các Giáo trình, Bài giảng, Sách tham khảo cho các Ngành học. Sinh viên trong Khoa có thể lên thư viện mượn đọc phục vụ cho học tập, nghiên cứu, ôn thi. Ngoài ra, thư viện còn lưu trữ rất nhiều Khóa luận, Chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên các Khóa trước, các bạn sinh viên có thể mượn, tìm đọc để tham khảo trong quá trình làm đề tài cấp Khoa, cấp Trường và thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

Các bạn sinh viên Khoa Nông - Lâm có thể tra cứu các tài liệu cần thiết tại website. Sau khi các bạn tra cứu thấy có tên tài liệu mình cần thì hãy ghi lại thông tin (Tên sách, tác giả, năm xuất bản...) , sau đó đến thư viện, mang theo thẻ sinh viên (hoặc thẻ thư viện) để mượn sách.

Dưới đây là danh mục các loại sách, Bài giảng, Giáo trình, tài liệu tham khảo, Khóa luận, Chuyên đề:

Xem chi tiết ở file đính kèm:

1. Danh mục sách Lâm nghiệp

2. Danh mục sách Nông nghiệp

3. Danh mục Khóa luận tốt nghiệp

4. Danh mục Báo, Tạp chí

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm