Chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi

Chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi  

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      –––––––––––––––––                      –––––––––––––––––

 

CHUẨN  ĐẦU RA

CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI

 

I. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo:                      Chăn nuôi

Trình độ đào tạo:                 Đại học

Mã ngành đào tạo:                304

Đối tượng người học:            Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:                 4 năm

Tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn ngành Chăn nuôi tương đối hoàn chỉnh; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn; có kỹ năng thực hành thành thạo, có phương pháp làm việc khoa học, độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Chăn nuôi; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có khả năng tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học sau đại học.

II. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

1. Phẩm chất chính trị, nhân văn và sức khoẻ

            - Có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm bảo vệ tổ quốc.

- Có nhận thức về các vấn đề kinh tế, pháp luật, văn hóa và xã hội.

- Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Đảm bảo sức khỏe phục vụ công tác.

2. Kiến thức

- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. (Đề nghị Khoa Lý luận chính trị cho ý kiến)

- Nắm vững kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có trình độ tin học tối thiểu đạt trình độ B. Sử  dụng được các phầm mềm hỗ trợ  cơ  bản:Word, Excel, Powerpoint; các phần mềm hỗ trợ tính toán ứng dụng trong quản lý chăn nuôi.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC. (Đề nghị khoa Ngoại ngữ có ý kiến)

- Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành chăn nuôi như: Vi sinh vật, sinh lý, sinh hóa, dinh dưỡng, di truyền, tổ chức phôi thai và giải phẫu vật nuôi.

- Nắm vững kiến thức chuyên môn về lĩnh vực chăn nuôi như: xây dựng chuồng trại, chọn và nhân giống vật nuôi, thức ăn và đồng cỏ, chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi dê thỏ…..vv.

- Có khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực chăn nuôi.

- Nắm vững các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi.

-  Có đủ kiến thức để tiếp tục đào tạo chuyên sâu hay lên trình độ cao hơn.

3. Kỹ năng 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành chăn nuôi.

- Có kỹ năng tập hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, nghiên cứu khoa học để giải quyết những khó khăn, trở ngại và phát triển chăn nuôi.

- Có kỹ năng đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ về lĩnh vực chăn nuôi.

- Có các kỹ năng về quản lý chăn nuôi, chọn lọc và nhân giống vật nuôi, sản xuất, chế biến thức ăn và phối hợp khẩu phần, thực hiện quy trình công nghệ chăn nuôi, phân tích thức ăn, chất lượng sản phẩm chăn nuôi…….vv.

- Có kỹ năng ứng dụng hiệu quả các quy trình chăn nuôi, phòng và trị bệnh vật nuôi.

4. Vị trí công tác và nơi làm việc

* Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh: cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý.

* Đơn vị làm việc

- Cơ quan quản lý nhà nước: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông, trạm thú y…..vv.

- Các doanh nghiệp: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thú y.

- Các viện nghiên cứu: Viện chăn nuôi, Viện thú y, Viện khoa học Nông nghiệp, Viện công nghệ sinh học, Viện di truyền……vv

- Các cơ sở giáo dục đào tạo: các trường đại học, cao đẳng, trường THCN….vv.

- Các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế…..vv.

- Các cơ sở khác liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về chăn nuôi, chọn giống vật nuôi, công nghệ thức ăn chăn nuôi,….

TIN TỨC & SỰ KIỆN