Hội nghị học tốt năm học 2018 - 2019

Chất lượng dạy và học là nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản đối với giảng viên và sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Để nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên, khoa Nông - Lâm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tốt vào ngày 24/11/2018.

Tham dự Hội nghị có TS. Vũ Quang Giảng – Bí thư Chi bộ, trưởng khoa Nông - Lâm, TS. Nguyễn Văn Khoa – P. Trưởng khoa Nông Lâm, toàn bộ Cán bộ, Giảng viên và 300 sinh viên khoa Nông Lâm thuộc các khóa K59, K58, K57, K56.

TS. Vũ Quang Giảng - Trưởng Khoa và TS. Nguyễn Văn Khoa - P.Trưởng Khoa chủ trì Hội nghị

Hội nghị là một diễn đàn nhằm giúp sinh viên trong khoa có dịp gặp gỡ học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng học tốt, đồng thời trao đổi, tháo gỡ những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập. Hội nghị giúp sinh viên có điều kiện bày tỏ những khó khăn, trở ngại cũng như đề xuất những nguyện vọng để khoa, nhà trường xem xét, đề ra những giải pháp nhằm giúp sinh viên học tập, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ ngày càng tốt hơn.

Hội nghị đã thông qua 5 báo cáo tham luận (Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm học tập, Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học (NCKH) và vai trò của NCKH trong quá trình học tập của sinh viên, Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm của thực tập nghề nghiệp, thực tập chuyên môn cuối khóa của sinh viên ngành Lâm nghiệp, Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm của thực tập nghề nghiệp, thực tập chuyên môn cuối khóa của sinh viên ngành Nông nghiệp, Báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong qúa trình học tập của đại diện sinh viên Lào trong khoa Nông Lâm) giúp các em sinh viên hiểu rõ về ngành học, đặc biệt là các em sinh viên khóa sau được học hỏi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học từ các anh chị sinh viên khóa trước.

Đại diện sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học tập

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian thảo luận đóng góp ý kiến nhằm cải thiện chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học cũng như đề xuất giải pháp với nhà trường và các phòng ban để nâng cao hiệu quả giáo dục. Và tất cả các ý kiến trao đổi của sinh viên đều được chủ tọa và các giảng viên trong khoa giải đáp đầy đủ.

Phần cuối hội nghị, thầy Hoàng Thành Bắc đã đọc quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải nhất trong cuộc thi khởi nghiệp của Trường Đại học Tây Bắc và lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập. Ban chủ nhiệm khoa đã trao phần thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc này.

TS. Vũ Quang Giảng - Trưởng Khoa trao giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên xuất sắc

Hội nghị học tốt là một hoạt động được tổ chức thường xuyên của khoa Nông - Lâm. Hàng năm, Ban tổ chức chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nhận được sự ủng hộ của Ban chủ nhiệm khoa, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng của đông đảo giảng viên, sinh viên trong toàn khoa. Hội nghị đã mang đến không khí học tập gần gũi giữa thầy và trò, là cơ hội cho sinh viên có được phương pháp học tập tốt cũng như xác định lộ trình học tập cho riêng mình. Đó chính là mục đích và ý nghĩa sau cùng mà Hội nghị mong muốn đạt được.


 TS. Nguyễn Văn Khoa trao giấy khen và phần thưởng cho các lưu học sinh Lào tiêu biểu

Kết thúc Hội nghị, TS. Vũ Quang Giảng - Trưởng khoa Nông - Lâm đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi của các thành viên tham gia; cảm ơn sự giải đáp và những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của giảng viên, sinh viên trong khoa.

TS. Đào Nhân Lợi - Trưởng Bộ môn Lâm học

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN