Các Ngành đào tạo Đại học hệ chính quy

Khoa Nông Lâm hiện có có 4 Bộ môn: Bộ môn Nông học, Bộ môn Lâm học, Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường và Bộ môn Chăn nuôi - Thú y. Các ngành đào tạo trình độ đại học gồm:

Xem tiếp...

TIN TỨC & SỰ KIỆN