lesbin xnxx sex videos lesbin xnxx sex videos pornhub xvideos hindi porn download xxxc xxxxc nangi blue film bestfreexxporn.com moviespornov.com duvpornxxx pornovitube Free xxx film Adult xxx xpornrelax.com

Cập nhật thông tin cựu sinh viên

Hiện nay Khoa Nông - Lâm đang thực hiện việc cập nhật thông tin về cựu sinh viên, học viên các khóa từ K44 đến nay. Ban chủ nhiệm Khoa Nông - Lâm trân trọng đề nghị Cố vấn học tập, lớp trưởng, bí thư các lớp từ K44 đến nay cung cấp các thông tin theo biểu mẫu. Việc cập nhật thông tin nhằm thiết lập hệ thống dữ liệu cựu sinh viên phục cụ công tác đào tạo, thống kê tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp và tư vấn trao đổi các vấn đề liên quan khác.

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN