Thông tin tuyển sinh ngành Nông học

- Tên ngành: Nông học

- Mã ngành tuyển sinh: 7620112

- Tổ hợp xét tuyển: Toán - Hóa - Sinh học (B00); Toán - Vật lý - Sinh học (A02); Toán - Sinh học - Giáo Dục Công Dân (B04); Toán - Sinh - Tiếng Anh (D08).

- Hình thức xét tuyển: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập tại Trường phổ thông trung học.

- Hồ sơ: Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu phiếu ĐKXT trên Webside: www.utb.edu.vn); Học bạ (bản sao có công chứng).

- Ngành Nông học đào tạo kỹ sư nông học (trồng trọt, khoa học cây trồng) chính quy theo chương trình đào tạo gồm 135 tín chỉ, tương ứng với thời gian đào tạo là 8 học kỳ chính thức tại Trường Đại học Tây Bắc.

- Kết thúc khóa đào tạo kỹ sư Nông học, người học có đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc tại các đơn vị. Ngoài các kiến thức và kỹ năng chung, chương trình được thiết kế nhằm trang bị chuyên sâu cho người học các kiến thức và kỹ năng về:

(1) Kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, an toàn, hiệu quả. Kỹ thuật quản lý dịch bệnh tổng hợp.

(2) Các kỹ thuật cải tiến giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Phương pháp Marketing sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. Các kỹ năng thiết kế và xây dựng các mô hình canh tác nông lâm tổng hợp hiệu quả trên đất dốc.

(3) Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong môi trường đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án nông nghiệp với sự tham gia của chuyên gia đến từ nhiều ngành khác nhau.

(4) Độc lập tự chủ trong việc tiếp cận, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật nông nghiệp cho địa phương.

(5) Trao đổi, giao tiếp chuyên môn có hiệu quả.

(6) Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt.

Cơ hội, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Vị trí công tác: Là cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực trồng trọt.

- Nơi làm việc: Các cơ quan quản lý, cơ quan sự nghiệp liên quan đến nông nghiệp như Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, các trung tâm khuyến nông, trung tâm giống cây trồng, các phòng nông nghiệp, các chi cục Trồng trọt và BVTV, các trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp.... Các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp. Các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu. Các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông nghiệp. Các cơ sở giáo dục đào tạo như các trung tâm dạy nghề, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học… Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

ThS. Đặng Văn Công - Phó Trưởng Bộ môn Nông học

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN