Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Tây Bắc bộ thông báo tuyển dụng

Cơ hội việc làm cho các sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng và các chuyên ngành có liên quan. Xin mời đọc thông tin cho tiết trong file đính kèm.

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN