Seminar chia sẻ kết quả thực hiện các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học Southern Cross

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học Southern Cross (Australia), buổi sáng ngày 25/10/2019 Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức seminar nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên rừng. Hoạt động này cũng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong việc thu hút đầu tư, xây dựng dự án hỗ trợ cộng đồng, nâng cao năng lực, sự tham gia của các đối tác địa phương trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường tại tỉnh Sơn La.

Tham dự buổi seminar, về phía Trường Đại học Southern Cross có giáo sư Doland John Nichols; về phía Viện Nghiên cứu Lâm sinh có bà Lê Thị Hạnh cùng các thành viên trong đoàn công tác; về phía Ban Quản lý khu bảo tồn Mường La có ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Ban Quản lý khu bảo tồn; về phía Trường Đại học Tây Bắc có TS. Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu trưởng và các giảng viên Khoa Nông – Lâm, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa Khoa học xã hội. Tham dự seminar còn có 11 học viên, sinh viên của Trường Đại học Southern Cross; gần 20 sinh viên Khoa Nông – Lâm và một số cá nhân có quan tâm đến dự.

TS. Đoàn Đức Lân (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc) phát biểu tại buổi seminar

Phát biểu tại buổi seminar tiến sĩ Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc đã giới thiệu khái quát một số hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường trong thời gian vừa qua như: các dự án hợp tác với Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR); các dự án về phát triển giáo dục, bình đẳng giới, du lịch nông nghiệp thuộc các chương trình Aus4skills, dự án GREAT...đồng thời tóm tắt một số thông tin liên quan đến mô hình nông lâm kết hợp mà hai Trường đang phối hợp triển khai tại xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.

Giáo sư Doland John Nichols (Trường Đại học Southern Cross) ghi nhận những nỗ lực của nhóm cán bộ Trường Đại học Tây Bắc khi thực hiện mô hình trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Giáo sư cho rằng các hoạt động triển khai mô hình, các nội dung tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực cho giảng viên và sinh viên và từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương.

GS. Doland John Nichols (Trường Đại học Southern Cross) phát biểu tại buổi seminar

          Tại buổi seminar, ThS. Nguyễn Hoàng Phương (Giảng viên Khoa Nông – Lâm) đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học Southern Cross; báo cáo những nội dung thực hiện và tóm tắt một số kết quả chính, chỉ ra khó khăn, các vấn đề tồn tại của mô hình nông lâm kết hợp.

ThS. Nguyễn Hoàng Phương đại diện nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo

Đại diện Trường Đại học Southern Cross cũng có bài báo cáo liên quan đến các hoạt động quản lý tài nguyên rừng tại Australia. Bài báo cáo cung cấp một số thông tin liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên, diện tích rừng, nạn phá rừng tại Australia; các giải pháp bảo vệ phát triển rừng (phát triển lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi, những hỗ trợ từ Chính phủ đối với người dân tham gia bảo vệ rừng...).

Đại diện Trường Đại học Southern Cross trình bày báo cáo

Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận như:  ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Anh (Gám đốc ban Quản lý khu bảo tồn Mường La) về phân loại các loại rừng, chủ sở hữu rừng, quy định quản lý rừng đối với các loại rừng khác nhau tại Australia; ý kiến của TS. Đoàn Đức Lân (Phó Hiệu trưởng) về các biện pháp quản lý rừng phòng hộ, các đồng cỏ tự nhiên, các giống cỏ làm thức ăn chăn nuôi ở Australia; ý kiến của TS. Đào Nhân Lợi (Khoa Nông – Lâm) về sự cần thiết khảo sát thu nhập của người dân trước và sau khi thực hiện mô hình nông lâm kết hợp; và một số ý kiến khác liên quan đến việc lựa chọn loại cây trong mô hình, phương pháp thiết kế mô hình, phương pháp theo dõi số liệu...

Phát biểu tổng kết seminar, TS. Đoàn Đức Lân đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai mô hình nông lâm kết hợp, ghi nhận những ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu và nhấn mạnh một số vấn đề tồn tại cần giải quyết trong thời gian tới. Đồng thời bảy tỏ sự cảm ơn đến giáo sư Doland và các sinh viên của Trường Đại học Southern Cross đã đến thăm và có các hoạt động hợp tác với Trường Đại học Tây Bắc trong thời gian vừa qua; cảm ơn đại diện Ban Quản lý Khu bảo tồn Mường La, các cán bộ của Viện Nghiên cứu Lâm sinh và các giảng viên, cán bộ, sinh viên của các đơn vị trong Trường đã đến tham dự và trao đổi nhiều ý kiến quý báu.

ThS.Đặng Văn Công - P. Bộ môn Nông học

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN