Hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường K57

Thực hiện kế hoạch thực tập chuyên môn cuối khóa ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường năm 2019 theo KH số 713/KH-ĐHTB, ngày 08/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc. Từ ngày 10/7/2019 đến 01/11/2019, dưới sự hướng dẫn của ThS,NCS Đỗ Xuân Đức nhóm 06 sinh viên K57 tiến hành đợt thực tập chuyên môn cuối khóa tại cơ sở thực tập liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Sơn La.

Nhóm sinh viên Lào K57 TN&MT, Khoa Nông Lâm tham gia thảo luận trực tuyến tình hình thời tiết tại Đài khí tượng thủy văn Tây Bắc (ảnh Đỗ Xuân Đức)

Tại Đài Khí tượng thủy văn Tây Bắc, nhóm 03 sinh viên Lào gồm: Bun Phênh Say Nhạ Kết; Khon Thạ Lay Vì Lay Khùn; Phăn Thạ Phít  Xay Nhạ Sẻng; được hỗ trợ tạo điều kiện của ban giám đốc, và các phòng chuyên môn hướng dẫn thực tập, hoàn thành các chuyên đề: Phân tích diễn biến thiên tai tại TP Sơn La và đề xuất giải pháp thích ứng, giảm nhẹ; Phân tích hiện trạng môi trường không khí tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La; Phân tích diễn biến khí hậu tại TP Sơn La giai đoạn 2010 - 2019. Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, sinh viên Lò Đức Dũng thực tập chuyên đề:Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, nhóm sinh viên Lào Si Sạ Vạt Peng Sang Kẹo và Khon Thạ Chắc Sẻng Mạ Ny thực tập chuyên đề: Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn cho phát triển du lịch sinh thái tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;Đánh giá hiệu quả của một số mô hình du lịch sinh thái tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Sau gần 4 tháng thực tập, nhóm sinh viên Lào, Việt Nam được trải ngiệm công việc chuyên môn liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên du lịch sinh thái, nhân văn; đánh giá mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại gia đình, tra cứu dữ liệu liên quan hoàn thành các báo cáo chuyên đề thực tập. Mặc dù rào cản ngôn ngữ có khó khăn những các bạn sinh viên Lào tích cực, chủ động trong các công việc thực tập, tham gia tốt các hoạt động của đơn vị, được lãnh đạo đài khí tượng thủy văn Tây Bắc, UBND xã Đông Sang, Mộc Châu, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La ghi nhận,đánh giá cao.

Kết thúc đợt thực tập, các đơn vị, cơ sở tổ chức tổng kết, đánh giá và nhận xét kết quả của sinh viên. Giảng viên hướng dẫn thay mặt đơn vị đào tạo cảm ơn đơn vị thực tập, đề xuất mong muốn thiết lập mối quan hệ giữa đơn vị đào tạo ngành quản lý tài nguyên và môi trường của khoa Nông Lâm với đơn vị chuyên môn, góp phần thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, tăng cường năng lực giữa đơn vị đào tạo và đơn vị sử dụng lao động.

ThS, NCS. Đỗ Xuân Đức - Giảng viên BM QLTN&MT

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN