Chia sẻ về Dự án: “Các gói can thiệp vào chăn nuôi hướng tới sinh kế bình đẳng ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam”

Ngày 27/12/2019, TS. Nguyễn Việt Hùng, trưởng đại diện Viện nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế (ILRI) khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội đã có chuyến thăm và chia sẻ giới thiệu về Dự án “Các gói can thiệp và chăn nuôi hướng tới sinh kế bình đẳng ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam”. Đây là cơ hội mới cho sự hợp tác giữa trường và Viện nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế (ILRI).

TS. Đoàn Đức Lân - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Bắc phát biểu tại buổi làm việc

Dự án kéo dài 2,5 năm (2019-2021) của Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Chăn nuôi có mục tiêu tổng hợp các nghiên cứu từ trước đến nay của CGIAR, từ đó đưa ra một số mô hình thử nghiệm kết hợp linh hoạt các hình thức thâm canh. Dự án sẽ đưa ra các bằng chứng về các gói mô hình phù hợp để đối tác địa phương có thể nhân rộng. Đề cương này đã được chỉnh sửa theo góp ý của các đối tác ở cấp trung ương và địa phương.

Mục tiêu chung của Dự án: Tăng cường các thay đổi về hệ thống (sinh kế, môi trường, bình đẳng và tiếp cận thị trường) để tăng quyền cho nông dân vùng cao ở Tây Bắc Việt Nam thông qua các gói can thiệp dựa vào chăn nuôi.

Các mục tiêu cụ thể: (1). Hỗ trợ các hộ sản xuất nhỏ thâm canh bền vững chăn nuôi kết hợp trồng trọt ở Tây Bắc Việt Nam thông qua (i) xác định, thử nghiệm và đánh giá các gói can thiệp về chăn nôi, (ii) tăng cường kiến thức và kỹ năng chăn nuôi và (iii) nâng cao nhận thức về suy thoái môi trường. (2). Xác định, thúc đẩy và đánh giá các can thiệp nhằm phát triển sản phẩm chăn nuôi địa phương, kết nối thị trường và cung ứng dịch vụ để thương mại hóa bền vững và các nhóm thiểu số, phụ nữ và nam giới đều được hưởng lợi. (3). Xác định và tăng cường các đối thoại chính sách liên ngành môi trường - nông nghiệp và tương tác ở các cấp độ khác nhau để cùng hướng tới các chính sách hiệu quả và có lợi cho nông hộ sản xuất chăn nuôi, trồng trọt nhỏ ở vùng Tây Bắc Việt Nam.

Địa bàn dự án thực hiện là huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Kết quả kỳ vọng: nông dân ở huyện Mai Sơn, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ và nam giới ở ba khu vực địa hình (vùng thấp, vùng trung du và vùng núi cao) được:

-  Tăng cường bền vững hệ thống chăn nuôi nông hộ nhỏ;

-  Thương mại hóa sản phẩm chăn nuôi nông hộ nhỏ;

-  Hướng tới môi trường chính sách thuận lợi để phát triển chăn nuôi bền vững.

Thiết kế nghiên cứu: khảo sát ban đầu sẽ được thực hiện với ba nhóm xã:

Nhóm can thiệp: hai xã được lựa chọn trong dự án là Chiềng Chung và Chiềng Lương.

Nhóm đối chứng: hai xã đối chứng là Chiềng Chăn và Mường Bằng. Hai xã này có một số điều kiện khá tương đồng so với hai xã được can thiệp, dựa trên những tiêu chí về độ cao, dân số, mật độ chăn nuôi, tỷ lệ nghèo đói, tỷ lệ dân tộc thiểu số, các hoạt động chăn nuôi chính và khả năng tiếp cận.

Nhóm so sánh: Một số xã khác ở huyện Mai Sơn được lựa chọn giúp nắm bắt được sự khác nhau trong cùng một huyện, cho phép đại diện các đặc điểm của huyện.

Đối tác dự án: Dự án được tài trợ bởi Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Chăn nuôi, và được đồng triển khai bởi:

-  Phía quốc tế: Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT), Viện nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI), Đại học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU);

-  Phía Việt Nam: Viện Chăn nuôi (NIAS), Viện Thú y (NIVR), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI), Chi cục Chăn nuôi Thú y Sơn La, Phòng Nông nghiệp huyện Mai Sơn, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Mai Sơn.

Hồ Văn Trọng - Phó Trưởng BM Chăn nuôi Thú y

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN