Nhân rộng phương pháp dạy học tích cực và hòa nhập trong khoa học thực nghiệm sau đợt tập huấn số 1, khóa ILO3

Thực hiện công văn số 985/KH-ĐHTB ngày 19/9/2019 và công văn số 1053/KH-ĐHTB ngày 07/10/2019 về việc tổ chức các hoạt động sau đợt 1 Tập huấn nhân rộng phương pháp dạy học hòa nhập và tích cực thuộc Chương trình Aus4Skills đã được Ban giám hiệu Nhà trường phê duyệt. Trong thời gian từ ngày 07/10/2019 đến ngày 15/11/2019 Nhóm 3 của lớp ILO3 đã tiến hành triển khai hoạt động dự giờ các thành viên trong nhóm, đồng thời họp nhóm để cùng tham gia góp ý các giờ giảng dạy của thành viên nhóm về những mặt đã thực hiện được và chưa thực hiện được khi vận dụng phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm tại Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc.  

Nhóm có 4 thành viên, mỗi thành viên nhóm đã tiến hành giảng dạy tối thiểu 2 giờ vận dụng phương pháp dạy học hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm với đối tượng sinh viên chính quy từ khóa K57 đến K59 Đại học ở Khoa Nông Lâm.

Tuy nhiên, mới bước đầu giảng dạy vận dụng phương pháp dạy học hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm còn hạn chế nhưng đã phát huy được tính tích cực chủ động và sáng tạo của người học trong giờ học, tạo không gian an toàn cho người học.

Trong các giờ giảng dạy vận dụng phương pháp dạy học hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm ngoài thành viên nhóm dự giờ góp ý còn có sự tham gia của các giảng viên trong các bộ môn của Khoa Nông Lâm dự giờ góp ý và học tập nhân rộng phương pháp. Nhiều giờ dạy của thành viên nhóm có tới 10 giảng viên trong Khoa cùng tham gia dự giờ góp ý.

Sau mỗi giờ dạy của từng thành viên, nhóm cùng với các giảng viên trong và ngoài Bộ môn của Khoa tiến hành họp thảo luận, góp ý đưa ra các giải pháp phù hợp vận dụng phương pháp dạy học hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm vào giảng dạy đạt được hiệu quả cao, đồng thời làm chủ và vận dụng linh hoạt phương pháp trong giảng dạy. Đó là cơ sở để nhân rộng phương pháp đến các giảng viên trong Khoa và toàn Trường.                                                      ThS. Trần Quang Khải - Bộ môn Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN