Nhóm ILO3 Lâm nghiệp - Môi trường tiếp tục triển khai hoạt động dạy học hòa nhập và tích cực

Thực hiện công văn số 18/KH-ĐHTB ngày 08/01/2020 về việc tổ chức các hoạt động sau đợt 2 Tập huấn nhân rộng phương pháp dạy học hòa nhập và tích cực thuộc Chương trình Aus4Skills đã được Ban giám hiệu Nhà trường phê duyệt. Trong thời gian từ ngày 08/01/2020 đến ngày 15/03/2020 Nhóm Lâm nghiệp - Môi trường của lớp ILO3 đã tiến hành triển khai các hoạt động theo Kế hoạch và đồng thời họp nhóm để cùng tham gia góp ý bài giảng của thành viên nhóm khi vận dụng phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm tại Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc.    

Sau mỗi bài giảng của từng thành viên, nhóm tiến hành thảo luận, góp ý về những điểm còn hạn chế khi vận dụng phương pháp dạy học hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm sao cho phù hợp và phát huy điểm mạnh của phương pháp, đồng thời lan tỏa, nhân rộng phương pháp đến giảng viên của toàn Trường.  Trong thời gian thực hiện các hoạt động theo kế hoạch, nhóm đã gặp rất nhiều khó khăn do tình hình chung của Thế giới cũng như ở Việt Nam, Trường Đại học Tây Bắc và các Trường Đại học trong cả nước cho sinh viên nghỉ học tạm thời trong thời gian dài để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus nCoV gây ra. Vì vậy, thành viên nhóm đã linh hoạt tiến hành hoạt động soạn bài giảng vận dụng phương pháp dạy học hòa nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm theo mẫu giảng trên cơ sở bài học kinh nghiệm từ hoạt động giảng dạy sau đợt 1 tập huấn, đồng thời tiến hành giảng trước các thành viên của nhóm.

ThS. Trần Quang Khải - Bộ môn Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN