lesbin xnxx sex videos lesbin xnxx sex videos pornhub xvideos hindi porn download xxxc xxxxc nangi blue film bestfreexxporn.com moviespornov.com duvpornxxx pornovitube Free xxx film Adult xxx xpornrelax.com

Sinh hoạt chuyên môn bộ môn Nông học

Trong học kỳ I, Bộ môn Nông học đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và phương pháp giảng dạy hòa nhập, tích cực. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn có TS. Nguyễn Văn Khoa, Phó trưởng khoa Nông Lâm cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Nông học.

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn này, các giảng viên đã thảo luận 3 nội dung: Một số vấn đề trong công tác Khuyến nông vùng Tây Bắc Việt Nam do Ths. Nguyễn Hoàng Phương trình bày; Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy hòa nhập và tích cực do Ths. Lê Thị Thảo trình bày; Ảnh hưởng của phân NPK phối hợp với phân hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất khoai sọ Cụ Cang do Ths. Vũ Thị Nự trình bày.

Các giảng viên đã chia sẻ và thảo luận rất sôi nổi các nội dung liên quan. Buổi sinh hoạt chuyên môn đã kết thúc tốt đẹp. Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường xuyên tại Bộ môn Nông học nói riêng và khoa Nông Lâm nói chung. Qua các buổi sinh hoạt này giảng viên có cơ hội giới thiệu, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. Từ đó nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Bộ môn cũng như trong Khoa.

Nguyễn Thị Quyên - Giảng Viên

TIN TỨC & SỰ KIỆN