lesbin xnxx sex videos lesbin xnxx sex videos pornhub xvideos hindi porn download xxxc xxxxc nangi blue film bestfreexxporn.com moviespornov.com duvpornxxx pornovitube Free xxx film Adult xxx xpornrelax.com

Hiện trạng rừng toàn quốc

Ngày 15/4/2020  Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN về việc Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2019 như sau:

1. Diện tích đất có rừng: 14.609.220 ha, trong đó:

a) Rừng tự nhiên: 10.292.434 ha.

b) Rừng trồng: 4.316.786 ha.

2. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là

13.864.223 ha, tỷ lệ che phủ là 41,89 %.

(chi tiết xem file đính kèm)

Phan Thị Thanh Huyền -  Giảng viên

TIN TỨC & SỰ KIỆN