lesbin xnxx sex videos lesbin xnxx sex videos pornhub xvideos hindi porn download xxxc xxxxc nangi blue film bestfreexxporn.com moviespornov.com duvpornxxx pornovitube Free xxx film Adult xxx xnxx xvideos xpornrelax.com

Bộ môn Nông học tổ chức cho sinh viên ngành Nông học bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp

Theo chương trình đào tạo ngành Nông học thì khi học đến học kỳ VII sinh viên bắt đầu thực hiện thực tập tốt nghiệp. Do đặc thù ngành học yêu cầu thời gian đủ dài và các điều kiện về thời vụ, đất đai, khí hậu phù hợp cho các loại cây trồng nông nghệp. Vì vậy mỗi sinh viên ngành Nông học sẽ có thời gian 6 tháng để làm chuyên đề tốt nghiệp (từ tháng 6 – 11/2018) và có 1 tháng để hoàn thiện báo cáo. Điểm thực tập chuyên môn cuối khóa bao gồm điểm quá trình do giảng viên hướng dẫn đánh giá và điểm báo cáo do Bộ môn đánh giá.

 

Theo sự phân công của Bộ môn và BCN Khoa, 36 sinh viên sẽ chia làm 2 hội đồng: Hội đồng 1 gồm TS. Nguyễn Văn Khoa, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Vũ Thị Nự, ThS. Nguyễn Hoàng Phương; Hội đồng 2 gồm ThS.Hoàng Thị Thanh Hà, ThS.Nguyễn Thị Quyên, ThS. Đặng Văn Công. Theo trình tự mỗi sinh viên có 15 – 20 phút để trình bày tóm tắt kết quả, sau đó các thầy/cô trong Hội đồng sẽ đưa ra các ý kiến nhận xét và đặt một số câu hỏi, tiếp theo là phần giải trình của sinh viên.

Sinh viên báo cáo tóm tắt kết quả chuyên đề tốt nghiệp trước Hội đồng

Theo đánh giá chung của các thầy/cô thì các báo cáo chuyên đề tốt nghiệp cơ bản đảm bảo chất lượng, đáp ứng được mục tiêu của thực tập tốt nghiệp. Trong đó có một số báo cáo chất lượng cao, có nhiều kết quả có giá trị và tính ứng dụng có thể tiếp tục phát triển thành các nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Buổi bảo vệ báo cáo chuyên đề tốt nghiệp là sự kiện trọng đại đối với mỗi sinh viên năm cuối. Đây không chỉ là dịp tổng kết lại 6 tháng thực tập mà còn là dịp giúp cho sinh viên rèn luyện khả năng thuyết trình, hùng biện, thể hiện bản thân, giúp cho sinh viên thêm tự tin, có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm.

Thiết nghĩ, Bộ môn nên duy trì hình thức đánh giá báo cáo như hiện nay nhưng cần sắp xếp kế hoạch phù hợp để các thầy/cô trong hội đồng có nhiều thời gian góp ý cho các báo cáo được hoàn thiện hơn.

Đặng Văn Công – Giảng viên Bộ môn Nông học

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN