lesbin xnxx sex videos lesbin xnxx sex videos pornhub xvideos hindi porn download xxxc xxxxc nangi blue film bestfreexxporn.com moviespornov.com duvpornxxx pornovitube Free xxx film Adult xxx xpornrelax.com

Các Ngành đào tạo Đại học hệ chính quy

Khoa Nông Lâm hiện có có 4 Bộ môn: Bộ môn Nông học, Bộ môn Lâm học, Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường và Bộ môn Chăn nuôi - Thú y. Các ngành đào tạo trình độ đại học gồm:

1. Ngành Khoa học cây trồng (Nông học)

2. Ngành Lâm Sinh

3. Ngành Bảo vệ thực vật

4. Ngành Chăn nuôi thú y

5. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

6. Ngành Quản lý tài nguyên rừng

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN