Ngành Chăn nuôi

Giới thiệu Khung Chương trình đào tạo Nganh Chăn nuôi hệ Đại học và Cao đẳng chính quy

1. Chương trình đào tạo hệ Đại học


 

2. Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng


 

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN