Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại phòng 103D, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra seminar chỉnh sửa chương trình chi tiết thuộc chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y. Tham dự buổi seminar có Ths . Đặng Thị Thúy Yên – Trưởng Bộ môn và tất cả các giảng viên trong Bộ môn.

Tại seminar, các giảng viên phụ trách xây dựng chương trình chi tiết đã lần lượt trình bày báo cáo về chương trình đã xây dựng. Các báo cáo đã nêu rõ thông tin về học phần, quá trình phân bổ thời gian giữa lý thuyết, thưc hành, mục tiêu học phần, mô tả vắn tắt nội dung, tiêu chuẩn đánh giá sinh viên… đến việc phân bổ nội dung chi tiết giảng dạy.

Các giảng viên tham dự seminar đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, góp ý. Nhìn chung tất cả các ý kiến đều đánh giá cao mục tiêu, nội dung chi tiết, kế hoạch giảng dạy đề ra trong mỗi chương trình chi tiết. Theo đó, việc xây dựng đề cương chi tiết cho từng học phần đã đánh giá đúng đủ và nhấn mạnh các nội dung theo ngành học.

Buổi seminar lần này không chỉ giúp giảng viên hiểu hơn về cách thức xây dựng đề cương chi tiết, mà còn là cơ hội tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa hoàn thiện chương trình, phục vụ tốt cho công tác đào tạo và giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.