Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 – 2020 đã được Ban giám hiệu Nhà trường phê duyệt; Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2019 – 2020 của Khoa Nông – Lâm. Từ ngày 20/9/2019 đến 26/11/2019, Bộ môn Lâm học tiến hành dự giờ, góp ý chuyên môn 08 giảng viên trong Bộ môn với mục đích giúp các giảng viên chủ động tích cực hơn trong bài giảng; Đánh giá được các ưu, hạn chế trong giảng dạy, từ đó giúp giảng viên cải thiện chất lượng giảng dạy; Giúp giảng viên học hỏi, trao đổi kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy hiệu quả từ đồng nghiệp.

TS. Vũ Đức Toàn đang hướng dẫn các nhóm sinh viên thảo luận

Qua mỗi buổi dự giờ nhận thấy các giảng viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giáo án theo quy định Nhà trường; giảng viên có những phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm, người học tự chủ động trong học tập như các nhóm sinh viên để tự tìm hiểu, trình bày các nội dung bài giảng….. Sau mỗi tiết dự giờ, bộ môn tiến hành góp ý cho từng giảng viên, không chỉ giảng viên giảng dạy được “hưởng lợi” mà cả những giảng viên khác đi dự giờ cũng học hỏi được rất nhiều, có nhiều ý tưởng mới để tổ chức lớp học, phương pháp giảng dạy, cách truyền cảm hứng cho sinh viên…

Hoạt động dự giờ và góp ý chuyên môn của Bộ môn Lâm học sẽ được diễn ra liên tục đối với hầu hết các giảng viên, mỗi giảng viên được dự giờ ít nhất 1 giờ/học kỳ. Các giảng viên Bộ môn Lâm học luôn tích cực đào tạo, làm mới bản thân và sẵn sàng cho các giờ học tràn đầy năng lượng và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *