Tối ngày 6 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường lớn Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra đêm Chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 26 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018, tại vòng sơ loại Khoa Nông – Lâm có 7 ý tưởng dự thi, trong đó có 3 ý tưởng lọt vào vòng Chung kết, 2 ý tưởng khác thuộc khoa Toán – Lý – Tin và Khoa Tiểu học – Mầm non.

Danh sách 3 ý tưởng lọt vào vòng Chung kết cấp Trường

STT

Tên ý tưởng

Tác giả

Lớp

1

Phát triển sản phẩm trồng cây lá dong (Phrynium parvifloum) tại vùng Tây Bắc

Vàng A Của;

Cứ A Làng

Vàng A Lớ;

Mùa A Thống;

Mùa Thị Tốc

K56 ĐH Lâm sinh

2

Phát triển sản phẩm mới từ cây lá cẩm (Peristrrophe roxburghiana) dựa trên tri thức bản địa tại vùng Tây Bắc Lò Thị Hiền Trang;

Vừ A Cho;

Mùa A Khá;

Giàng A Khày

K56 ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường A

3

Xây dựng mô hình chăn nuôi “Tu Cở Dù Cai” Giàng A Chua

K57 ĐH Chăn nuôi

Cả 3 ý tưởng vào vòng Chung kết của sinh viên Khoa Nông – Lâm đều là các ý tưởng có liên quan tới chuyên ngành đào tạo: Chăn nuôi, Quản lý tài nguyên và môi trường, Lâm sinh. Các ý tưởng hướng tới bảo tồn và phát triển các sản phẩm, cây trồng địa phương như cây lá dong, cây lá cẩm, chăn nuôi gà…

Mặc dù còn một số hạn chế cần điều chỉnh trong bản đề án nhưng các ý tưởng của sinh viên Khoa Nông – Lâm được các thành viên trong Hội đồng Giám khảo đánh giá cao về tính thực tiễn, tính khả thi và tính sáng tạo.
Kết quả cả 3 ý tưởng của sinh viên Khoa Nông – Lâm đều đạt các giải cao của cuộc thi, trong đó có 2 ý tưởng được lựa chọn gửi tham gia cuộc thi cấp Bộ.

Danh sách ý tưởng đạt giải tại vòng Chung kết cấp Trường

STT

Tên ý tưởng

Tác giả

Giải

1

Phát triển sản phẩm mới từ cây lá cẩm (Peristrrophe roxburghiana) dựa trên tri thức bản địa tại vùng Tây Bắc

Lò Thị Hiền Trang;

Vừ A Cho;

Mùa A Khá;

Giàng A Khày

Nhất

2

Phát triển sản phẩm trồng cây lá dong (Phrynium parvifloum) tại vùng Tây Bắc Vàng A Của;

Cứ A Làng

Vàng A Lớ;

Mùa A Thống;

Mùa Thị Tốc

Nhì

3

Xây dựng mô hình chăn nuôi “Tu Cở Dù Cai” Giàng A Chua

Ba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.