Ngày 23/10/2019 tại trụ sở Bộ Giáo dục & Đào tạo, (số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội) Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ giáo dục & Đào tạo đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ chuyên môn về giáo dục bảo vệ Môi trường:“Biên soạn tài liệu giáo dục tuyên truyền về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học khu vực Tây Bắc”, Mã số: B2018-TTB-01-MT do ThS.Vũ Thị Nự, giảng viên Khoa Nông Lâm làm chủ nhiệm, Trường Đại học Tây Bắc là cơ quan chủ trì. Mục tiêu của nhiệm vụ là biên soạn, tập huấn và thử nghiệm được tài liệu giáo dục tuyên truyền về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng và khu vực Tây Bắc.

NCS,ThS.Đỗ Xuân Đức thay mặt nhóm báo cáo tóm tắt kết quả trước hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét, đánh giá cao về tính thực tiễn của nhiệm vụ môi trường đã bám sát mục tiêu, nội dung đề ra. Hội đồng cũng đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của chủ nhiệm và nhóm thực hiện trong việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ môi trường với thời gian thực hiện trong một năm,kinh phí khiêm tốn nhưng những kết quả đã thực hiện cho đến nay là một thành công khá lớn mà chủ nhiệm nhiệm vụ môi trường và nhóm thành viên của trường Đại học Tây Bắc đã hoàn thành được.

Kết quả về Sản phẩm khoa học nhiệm vụ môi trường:

  1. Tài liệu giáo dục tuyên truyền về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học khu vực Tây Bắc (4-5 chủ đề tuyên truyền qua hình thức: câu lạc bộ, cuộc thi, trò chơi, tham quan, trải nghiệm).
  2. Tài liệu hướng dẫn về việc triển khai tuyên truyền về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học khu vực Tây Bắc.
  3. Báo cáo kết quả tập huấn thử nghiệm tài liệu (tập huấn cho một số sinh viên trường đại học và cao đẳng sư phạm của 3 tỉnh vùng Tây Bắc).
  4. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Kết quả của nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức và năng lực thực hành lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho sinh viên,lan tỏa nhận thức và hành động từ cơ sở giáo dục và đào tạo bậc cao đẳng, đại học đến các đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng các dân tộc Tây Bắc góp phần thực hiện chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh tại Tây Bắc.

Kết quả nhiệm vụ sẽ thúc đẩy các cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa trên địa bàn Tây Bắc hành động thiết thực hướng đến lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Kết quả nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, và trách nhiệm xã hội với cộng đồng cho cơ quan chủ trì là trường Đại học Tây Bắc, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực trải nghiệm thực tiễn giáo dục môi trường trực tiếp là tuyên truyền thực hiện lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho đội ngũ giảng viên, cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đối với cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ sẽ có thêm nguồn lực: tài liệu tham khảo, đĩa VCD để tích hợp nội dung giáo dục tuyên truyền về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững vào các môn học, liên môn học, các chương trình giáo dục ngoại khóa bảo vệ môi trường trong các ngành, khoa đào tạo nhằm nâng cao năng lực của các trường đại học, cao đẳng và sinh viên đang theo học, hưởng ứng các chiến lược quốc gia, quốc tế về bảo vệ môi trường toàn cầu trước các thách thức của tai biến thiên tai do biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Tây Bắc.

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá mức đạt đối với nhiệm vụ giáo dục và bảo vệ môi trường “Biên soạn tài liệu giáo dục tuyên truyền về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học khu vực Tây Bắc”,mã số: B2018-TTB-01-MT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.