Vào lúc 9h00 ngày 29/01/2021, Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tiến Dũng với đề tài: “Nghiên cứu động thái cấu trúc hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia Pà Cò và Vườn Quốc gia Xuân Sơn”, chuyên ngành Sinh thái học, mã số 9.42.01.20. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Con và PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh.

Tham dự buổi bảo vệ có Hội đồng đánh giá Luận án là những nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Sinh thái học; đại diện Học viện Khoa học và Công nghệ; đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc; Trưởng phòng và cán bộ Phòng đào tạo, BCN Khoa và giảng viên Bộ môn Lâm nghiệp khoa Nông Lâm – Đại học Tây Bắc và người thân, bạn bè của NCS Nguyễn Tiến Dũng.

Với những kết quả đạt được trong luận án, NCS Nguyễn Tiến Dũng đã hoàn thành mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp khoa học, thiết thực vào việc Bảo tồn và phát triển khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia Pà Cò và Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Luận án nghiên cứu rất có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn trong phát triển Lâm nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án, NCS đã công bố nhiều công trình liên quan đến luận án như: bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước, bài trong kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc… Bên cạnh đó, Với kết quả 7/7 phiếu tán thành (trong đó có 4/7 phiếu đánh giá luận án hoàn thành xuất sắc), Hội đồng đã thông qua Nghị quyết và đề nghị Học viện Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Tiến Dũng.

Một số hình ảnh tại buổi Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện

NCS Nguyễn Tiến Dũng cùng Hội đồng đánh giá luận án, Người hướng dẫn Khoa học và đại diện cơ sở đào tạo

PGS.TS Nguyễn Triệu Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc tặng hoa chúc mừng NCS

TS. Đỗ Hồng Đức – Trưởng phòng Đào tạo chúc mừng NCS

TS. Vũ Quang Giảng – Trưởng khoa Nông Lâm chúc mừng NCS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.