Để giúp các giảng viên trong bộ môn hoàn thiện chương trình chi tiết các môn học theo chương trình đào tạo mới của nhà trường. Bộ môn Lâm học đã tiến hành một số buổi seminar cấp bộ môn nhằm góp ý cho các giảng viên xây dựng được một chương trình chi tiết hoàn chỉnh, phù hợp với khung chương trình đào tạo chung của nhà trường. Tham dự buổi seminar có đông đủ các thành viên trong bộ môn lâm học.

Trong các buổi seminar thì từng thành viên trong bộ môn trình bày cụ thể từng môn học mà giảng viên được phân công phụ trách giảng dạy về một số nội dung như tên môn học, số tín chỉ, mục tiêu, kĩ năng, phương pháp… sau khi trình bày xong thì các thành viên trong tổ bộ môn tiến hành góp ý chỉnh sửa cho từng chương trình.

Kết thúc buổi seminar các thành viên trong bộ môn đã nhận được sự góp ý tích cực qua đó có thể chỉnh sửa để hoàn thiện hơn chương trình chi tiết của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.