Chiều ngày 18/12/2018 tại phòng 103D đã diễn ra buổi Seminar chuyên đề của Bộ môn Nông học. Tham gia buổi seminar có ThS. Hoàng Thị Thanh Hà – Trưởng Bộ môn chủ trì buổi seminar và toàn thể các đồng chí giảng viên trong Bộ môn.

Seminar Chuyên đề là hoạt động được Bộ môn Nông học tổ chức thường xuyên trong năm học, đây là dịp để các giảng viên trong Bộ môn cùng chia sẻ những vấn đề khoa học mới, trao đổi chuyên môn và đóng góp ý kiến để cùng hoàn thiện chuyên môn.

 

ThS. Hoàng Thị Thanh Hà báo cáo chia sẻ tại buổi seminar

Tại seminar chuyên đề lần này, có 2 báo cáo được chia sẻ: (01) Sự lãnh đạo và các giá trị do ThS. Hoàng Thị Thanh Hà trình bày; (02) Vấn đề cải tạo độ pH trong sản xuất nông nghiệp do ThS. Đặng Văn Công trình bày.

 

ThS. Đặng Văn Công báo cáo chia sẻ tại buổi seminar

Sau phần báo cáo chia sẻ, buổi seminar đã ghi nhận được nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi. Các ý kiến trao đổi xung quanh những giá trị của sự lãnh đạo, đặc biệt là sự tham gia lãnh đạo của giới nữ hiện nay. Các ý kiến thảo luận cũng đề cập đến 1 số vấn đề liên quan đến pH đất tại khu vực Tây Bắc như tỷ lệ đất bị chua rất cao; nhiều vấn đề về bệnh trên cây trồng do vấn đề pH thấp gây nên; cần có những khảo sát, đánh giá cụ thể về pH đất tại các khu vực chuyên canh cây trồng có giá trị như cà phê, cam, nhãn, lúa… để có biện pháp cải tạo phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.