Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc, cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Khoa và Nhà Trường. Được sự nhất trí của Ban chủ nhiệm Khoa, Ban Giám hiệu Nhà Trường, Bộ môn Quản Lý Tài Nguyên & Môi Trường được thành lập vào tháng 10/2013 trên cơ sở tiền thân là Bộ môn Lâm nghiệp. Bộ môn với đội ngũ cán bộ, giảng viên gồm 08 đồng chí trong đó có 02 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh và 04 thạc sĩ. Cán bộ, giảng viên Bộ môn tham gia đào tạo giảng dạy cho 3 ngành là ngành Quản lý tài nguyên – Môi trường, ngành Quản lý tài nguyên rừng và ngành Lâm sinh thuộc Khoa Nông Lâm.

Ngành Quản lý Tài nguyên – Môi trường đào tạo từ Khóa 50, đến nay đào tạo 12 khóa với 08 khóa đã tốt nghiệp ra trường ở 2 hệ Đại học và Cao đẳng. Trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường, Bộ môn xây dựng kế hoạch đưa các lớp sinh viên thực tập tại các cơ sở doanh nghiệp, tạo môi trường học tập và thực hành rèn nghề trong sản xuất thực tế của ngành. Giúp sinh viên tiếp cận học tập và thực hành với công nghệ mới về quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Sinh viên Khóa K58 ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường thực tập tại thực địa

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Bộ môn quản lý Tài nguyên và Môi trường đã tham gia và thực hiện các chương trình đề tài và dự án ở các cấp khác nhau. Bộ môn đã thực hiện đề tài cấp Bộ, đề tài cấp cơ sở, đề tài cấp tỉnh, tham gia dự án Jica – TBU, tham gia dự án, đề tài cấp nhà nước, …

Nghiên cứu khoa học của sinh viên, với nhiều đề tài có ý nghĩa thực tiễn đã, đang được sinh viên thực hiện và đạt giải cao ở cấp Trường, cấp Bộ trong nghiên cứu khoa học.

Với thành tích khích lệ đạt được ở trên là động lực thúc đẩy thầy, trò ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường ngày càng phát triển và hoàn thiên hơn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *