Tổng kết và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EURÉKA lần thứ 25 năm 2023

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25, năm 2023 được triển khai và thực hiện từ tháng 04/2023 đến tháng 11/2023. Đây là giải thưởng cao quý dành cho các công trình nghiên cứu khoa… Đọc tiếp

Khoa Nông – Lâm bàn giao mẫu giống ngô nếp tím Sông Mã đã được phục tráng cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất

  Ngày 27/10/2023, Khoa Nông – Lâm đã bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La giống ngô Nếp tím Sông Mã (mẫu giống SM8) là sản phẩm nghiên cứu thuộc nhiệm vụ khoa học,… Đọc tiếp

Đánh giá cuối kỳ dự án “Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam” giai đoạn 2017-2022, mã số LPS/037/2015

Dự án LPS/2015/037 được tài trợ bởi Chính phủ Australia thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) được bắt đầu triển khai từ tháng 12 năm 2017 trên địa bàn hai huyện Tuần Giáo và… Đọc tiếp