Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ do giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc thực hiện

Từ năm 2007 đến nay, giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã chủ nhiệm thực hiện 30 đề tài/dự án KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ. Các kết quả nghiên cứu đã ứng dụng hiệu… Đọc tiếp

Tổng kết và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EURÉKA lần thứ 25 năm 2023

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25, năm 2023 được triển khai và thực hiện từ tháng 04/2023 đến tháng 11/2023. Đây là giải thưởng cao quý dành cho các công trình nghiên cứu khoa… Đọc tiếp