Sơn La: Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Ngày 18/05/2022 Sở Tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo 602/TB-STNMT về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022. Tổng chỉ… Đọc tiếp

Hội nghị tư vấn nghề nghiệp cho khối ngành Nông Lâm và Môi trường” năm học 2021 – 2022

Để giúp sinh viên đang theo học tại khoa Nông – Lâm chuẩn bị tốt hơn cho hành trang khởi nghiệp sau này, sáng ngày 24/4/2022, Khoa Nông – Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Chương trình… Đọc tiếp