Chi bộ Khoa Nông Lâm

– Tổng số đảng viên của Chi bộ: 27 đảng viên.

– Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kì 2020 – 2023 gồm các đồng chí:

  1. Đ/c Vũ Quang Giảng   –  Bí thư;
  2. Đ/c Nguyễn Văn Khoa –  Phó Bí thư;
  3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chi ủy viên.

Công đoàn Bộ phận Khoa Nông Lâm.

Tổng số công đoàn viên công đoàn: 37 người (trong đó 19 đoàn viên nữ, 18 đoàn viên nam).

Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022:

  1. Đ/c Đoàn Thùy Linh – Chủ tịch;
  2. Đ/c Đinh Văn Thái – Phó Chủ tịch;
  3. Đ/c Nguyễn Thị Quyên – Ủy viên;
  4. Đ/c Hồ Văn Trọng – Ủy viên;
  5. Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu – Ủy viên.

Liên Chi đoàn TNCS HCM Khoa Nông Lâm

Liên chi đoàn TNCS HCM Khoa Nông Lâm có 16 chi đoàn, 135 đoàn viên, trong đó có 01 Chi đoàn giảng viên cán bộ với 20 đoàn viên.

Ban chấp hành Chi đoàn Giảng viên cán bộ nhiệm kỳ 2019 – 2020:

  1. Đ/c Trần Anh Tuấn – Bí thư;
  2. Đ/c Nguyễn Thùy Trang – Phó Bí thư.