Chương trình đào tạo các ngành: Bảo vệ thực vật; Nông học; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Chăn nuôi; Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chương trình đào tạo các ngành do Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc quản lý đào tạo được cập nhật chỉnh sửa nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, đáp ứng tốt công tác bảo đảm chất… Đọc tiếp

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về nông, lâm nghiệp và môi trường”

Đối tượng, nội dung dự thi             – Đối tượng: Học sinh THPT ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.             – Nội dung: Kiến thức về nông, lâm nghiệp và môi trường. Thời gian diễn ra cuộc… Đọc tiếp