Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; trình tự, thủ tục công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp năm 2022

Ngày 29/12/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 1 thông tư mới Số: 22/2021/TT-BNNPTNT Về quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; trình tự, thủ tục công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp mới nhất.… Đọc tiếp

Kết quả dự án: ” Xây dựng mô hình thâm canh một số giống bưởi chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Sơn La”

Dự án “Xây dựng mô hình thâm canh một số giống bưởi chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Sơn La” được tiến hành thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020, do tiến sĩ Nguyễn… Đọc tiếp

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Điều tra đa dạng sinh học và xây dựng danh mục các loài động thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Mường La”

Chiều ngày 18.12.2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Điều tra đa dạng sinh học và xây dựng danh mục các… Đọc tiếp

18 mẫu đơn cập nhật mới nhất do Phòng đào tạo ban hành

1.denghimolophocphan 2.donxindangkyhocphan 3.donxinhuyhocphan 4.donxinbaoluudiemhocphan 5.dangkylamkhoaluan 6.donxindoiGVhuongdankhoaluan 7.donxindoitenkhoaluan 8.donxindunglamkhoaluan 9.donxinhocnganh2 10.donxinxettotnghiep 11.donxinchuaxettotnghiep 12.donxinchuyentruong 13.donxintulienhediadiemTTSP 14.donxintulienhediadiemTTTN 15.xinnghihoctamthoi 16.xinnghithoihoc 17.donxinxacnhandiem 18.donxindangkyhocphanthaythe 296.qd.dhtb-quychedaotao