Nghiên cứu nhân giống in vitro khoai sọ Cụ Cang (Colocasia esculenta L. Schott), huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Tóm tắt: Khoai môn sọ (Colocasia esculenta L. Schott) là cây trồng quan trọng trong sản xuất lương thực ở Việt Nam. Giống khoai sọ Cụ Cang ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, là nguồn gen bản địa quý,… Đọc tiếp

Bệnh đốm đen trên cây hoa hồng (Marssonina rosae) và biện pháp phòng trừ

Cây hoa hồng (Rosa sp.) có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới vùng Bắc bán cầu. Hoa hồng được trồng đầu tiên ở Trung Quốc, Ấn  Độ, sau đó được du nhập qua Hà Lan, Pháp, Đức, Bungari.… Đọc tiếp

Thành phần sâu hại đậu tương, mức độ gây hại của một số sâu hại chính và hiệu lực của một số thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Tóm tắt: Nghiên cứu đã phát hiện trên cây đậu tương có 14 loài sâu hại thuộc 6 bộ: Lepidoptera (07 loài), Hemiptera (02 loài), Coleoptera (02 loài), Homoptera (01 loài), Orthoptera (01 loài) và Diptera (01 loài). Trong đó,… Đọc tiếp