Main Menu Top Menu
_U8A3874
01
09
cây xanh1
bia 1
bìa 3
bia 3
bia 2
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023_1
PlayPause
previous arrow
next arrow

Giới thiệu về Khoa Nông - Lâm

Khoa Nông – Lâm được thành lập theo Quyết định số 415/QĐ-ĐHTB-TCCB, ngày 14/8/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ, kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Công tác Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Chuyển giao công nghệ

Hợp tác trong nước và quốc tế

Kết nối và phục vụ cộng đồng