Công tác quảng bá tuyển sinh về nhà trường và khoa Nông Lâm trong các buổi dạy nghề cho lao động nông thôn tại xã Mường Hung huyện Sông Mã

Trong những năm trở lại đây cùng với hoạt động đào tạo, Khoa Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc luôn chủ động thực hiện công tác tuyển sinh và hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng. Khoa… Đọc tiếp