Khoa Nông – Lâm với công tác tự chủ trong hoạt động khoa học, công nghệ và kết nối phục vụ cộng đồng

Trong năm 2020 cùng với hoạt động đào tạo, Khoa Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc chủ động thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nhiều hoạt động kết nối phục vụ… Đọc tiếp

Khoa Nông Lâm kết hợp với trường THPT Chiềng Khương tổ chức chương trình: “Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh năm học 2020- 2021”

Trong không khí vui tươi, phấn khởi kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 26/03/2021 tại Trường THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã Khoa Nông Lâm cùng với Trường THPT Chiềng… Đọc tiếp