Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Khoa Nông Lâm, Trường đại học Tây Bắc

Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2021, Bộ môn Nông học đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên Lừ Thảo Uyên K59 ĐH Nông học Đề tài “nghiên cứu ảnh hưởng… Đọc tiếp

Bộ môn Nông học tổ chức báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020 – 2021

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Trường đại học hiện nay là phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên để… Đọc tiếp

Sinh viên ngành Nông học khoa Nông Lâm tham gia phối hợp thực hiện nghiên cứu dự án AFLI 2 tại Sơn La

Dựa trên thỏa thuận Hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc (TBU) và Trường Đại học Southern Cross – Australia (SCU) ký ngày 16/6/2017; Thư đồng ý hỗ trợ thực hiện mô hình nông lâm kết hợp của SCU… Đọc tiếp

Hoạt động phối hợp trong dự án “Cải thiện các hệ thống canh tác có ngô trên đất dốc tại Việt Nam và Lào” của khoa Nông – Lâm

Dự án “Cải thiện các hệ thống canh tác có ngô trên đất dốc tại Việt Nam và Lào” – Mã số: SMCN/2014/049 do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ thực hiện từ năm… Đọc tiếp

Danh sách đề tài khoa học do sinh viên Khoa Nông Lâm thực hiện năm học 2015-2016

TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn 1 Nghiên cứu tình hình sử dụng nguồn nước sinh hoạt tại phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La. Phùng Mai Anh Phương Lò Thị Phương K54… Đọc tiếp

Danh sách đề tài khoa học do sinh viên Khoa Nông – Lâm thực hiện năm học 2017-2018

TT Tên đề tài Sinh viên thực hiên Lớp Giảng viên hướng dẫn 1 Điều tra đa dạng thành phần loài Lan (Orchidaceae) phân bố ngoài tự nhiên và đề xuất biện pháp bảo tồn các loài Lan tại khu… Đọc tiếp