Thành phần và diễn biến một số sâu hại chính trên cây bắp cải, đánh giá hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc vi khuẩn Bacillus thuringiensis trừ Sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae L.) tại xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương

Tóm tắt: Thành phần sâu hại cây cải bắp (Brassica oleracea L.) rất đa dạng. Nghiên cứu đã phát hiện trên cây cải bắp tại vụ Thu – Đông năm 2007 tại xã Hưng Đạo – huyện Tứ Kỳ –… Đọc tiếp