Sinh hoạt chuyên đề “Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, thu hút nguồn lực phát triển đợn vị khoa Nông – Lâm vững mạnh”

Sáng ngày 30/11/2021, Chi bộ Khoa Nông – Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, thu hút nguồn lực phát triển đợn vị… Đọc tiếp