Tin tức

Đánh giá chung về cải thiện khả năng chống chịu hạn của cây lúa (Oryza Sativa L.) (Bản dịch tiếng Việt – Phần 3: Di truyền tính trạng số lượng (QTL) giả định cho năng suất lúa khi bị hạn hán

Năng suất hạt của lúa là một đặc điểm đa gen phức tạp chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường (Kumar et al., 2017). Do đó, việc xác định QTL cho năng suất trong điều kiện hạn hán… Đọc tiếp

Khoa Nông Lâm – Trường Đại học Tây Bắc tham gia hưởng ứng phong trào “ Trồng một tỷ cây xanh” của Chính phủ

Ngày 20 tháng 5 năm 2023 Khoa Nông lâm đã tổ chức trồng cây xanh và phát động “ Hưởng ứng phong trào trồng một tỷ cây xanh theo chỉ định số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, theo quyết… Đọc tiếp

Đánh giá chung về cải thiện khả năng chống chịu hạn của cây lúa (Oryza Sativa L.) (Bản dịch tiếng Việt – Phần 2: Chọn tạo giống chịu hạn dựa trên di truyền tính trạng số lượng (QTL)

Nghiên cứu quá trình tránh mất nước của cây là rất quan trọng, làm cơ sở xác định kỹ thuật để chống lại hạn hán trong nông nghiệp và duy trì sản xuất cây trồng. Kim et al. (2020) đã… Đọc tiếp