Chiều ngày 18.12.2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: Điều tra đa dạng sinh học và xây dựng danh mục các loài động thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Mường La do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La làm chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trung tâm NCKH & CGCN Trường đại học Tây Bắc theo quyết định số 708/QĐ-SNN ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ gồm có 9 thành viên: ông Trần Dũng Tiến, Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Huy Tuấn, Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm- Phó chủ tịch hội đồng.

Hình 1. Chủ tịch hội đồng Trần Dũng Tiến thông qua tiến trình làm việc

Nhiệm vụ do Ban quản lý KBTTN Mường La làm chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn Trung tâm NCKH&CGCN Trường Đại học Tây Bắc với  hai mục tiêu chính:

– Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng thành phần loài động, thực vật và thảm thực vật tại KBTTN Mường La.

– Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái kết hợp phát triển kinh tế bền vững cho người dân vùng đệm KBTTN Mường La.

Hình 2. TS. Nguyễn Thành Sơn trình bày báo cáo tổng kết

Các sản phẩm đạt được

            – 01 báo cáo đa dạng thảm thực vật KBTTN Mường La.

            – 01 báo cáo đa dạng hệ thực vật KBTTN Mường La.

            – 01 báo cáo đa dạng động vật có xương sống KBTTN Mường La.

            – 01 báo cáo đa dạng hệ côn trùng KBTTN Mường La.

            – 01 báo cáo hiện trang quản lý và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học KBTTN Mường La.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp của Đơn vị tư vấn và Cơ quan chủ trì; phần báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt có cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu cầu của một báo cáo khoa học; Về số lượng, khối lượng, tiến độ và chất lượng sản phẩm đều đạt yêu cầu nhiệm vụ. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN ở mức đạt. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các nội dung và chỉnh sửa cho phù hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND Tỉnh ra quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tác giả: TS. Nguyễn Thành Sơn – Bộ môn Lâm nghiệp

Trả lời