Sinh viên ngành Nông học khoa Nông Lâm tham gia phối hợp thực hiện nghiên cứu dự án AFLI 2 tại Sơn La

Dựa trên thỏa thuận Hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc (TBU) và Trường Đại học Southern Cross – Australia (SCU) ký ngày 16/6/2017; Thư đồng ý hỗ trợ thực hiện mô hình nông lâm kết hợp của SCU… Đọc tiếp

Hoạt động phối hợp trong dự án “Cải thiện các hệ thống canh tác có ngô trên đất dốc tại Việt Nam và Lào” của khoa Nông – Lâm

Dự án “Cải thiện các hệ thống canh tác có ngô trên đất dốc tại Việt Nam và Lào” – Mã số: SMCN/2014/049 do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ thực hiện từ năm… Đọc tiếp