Nghiên cứu nhân giống in vitro khoai sọ Cụ Cang (Colocasia esculenta L. Schott), huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Tóm tắt: Khoai môn sọ (Colocasia esculenta L. Schott) là cây trồng quan trọng trong sản xuất lương thực ở Việt Nam. Giống khoai sọ Cụ Cang ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, là nguồn gen bản địa quý,… Đọc tiếp

Bệnh đốm đen trên cây hoa hồng (Marssonina rosae) và biện pháp phòng trừ

Cây hoa hồng (Rosa sp.) có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới vùng Bắc bán cầu. Hoa hồng được trồng đầu tiên ở Trung Quốc, Ấn  Độ, sau đó được du nhập qua Hà Lan, Pháp, Đức, Bungari.… Đọc tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Khoa Nông Lâm, Trường đại học Tây Bắc

Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2021, Bộ môn Nông học đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên Lừ Thảo Uyên K59 ĐH Nông học Đề tài “nghiên cứu ảnh hưởng… Đọc tiếp

Bộ môn Nông học tổ chức báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020 – 2021

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Trường đại học hiện nay là phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên để… Đọc tiếp

Sinh viên ngành Nông học khoa Nông Lâm tham gia phối hợp thực hiện nghiên cứu dự án AFLI 2 tại Sơn La

Dựa trên thỏa thuận Hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc (TBU) và Trường Đại học Southern Cross – Australia (SCU) ký ngày 16/6/2017; Thư đồng ý hỗ trợ thực hiện mô hình nông lâm kết hợp của SCU… Đọc tiếp