Cam kết nâng cao chất lượng trong hoạt động đào tào, giúp sinh viên ngành chăn nuôi có cơ hội trải nghiệm thực tế, thỏa mãn đam mê ngành nghề. Là đầu mối liên hệ với các đơn vị, những ngày đầu hè tháng 7 năm học 2021-2022. Bộ môn chăn nuôi đã tiến hành lựa chọn nhiều chương trình hoạt động phù hợp với năng lực thực tế của từng sinh viên để đáp ứng tới các đơn vị, tổ chức đào tạo; bao gồm các lĩnh vực: Chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm.. cho các em tình nguyện đăng ký thực hiện

Tham gia trải nghiệm hè lần này là tất cả các em sinh viên khóa K60, K61 chăn nuôi với mục tiêu gắn lý thuyết với thực hành. Thông qua hai tháng hè thực tập nghề nghiệp tại cơ sở, sinh viên không chỉ được củng cố và bổ sung đầy đủ lượng kiến thức chăn nuôi – thú y mà còn được đào tạo bài bản kỹ năng mềm cho bản thân.

Cũng thông qua chương trình này các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng hướng các em có năng lực nghiên cứu đầy đủ về lĩnh vực của mình Đồng thời, cam kết tạo cơ hội việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp.

Trải nghiệm hè sự gắn kết, tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật nhanh và mới củng cố chuyên môn hiệu quả nhất. Qua đây giúp các em nâng cao tay nghề, bồi dưỡng ước mơ ngành nghề cho tương lai.

Th.s Vũ Thị Thảo

 

Trả lời