Khoa Nông Lâm – Trường Đại học Tây Bắc tham gia hưởng ứng phong trào “ Trồng một tỷ cây xanh” của Chính phủ

Ngày 20 tháng 5 năm 2023 Khoa Nông lâm đã tổ chức trồng cây xanh và phát động “ Hưởng ứng phong trào trồng một tỷ cây xanh theo chỉ định số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, theo quyết… Đọc tiếp

Đánh giá cuối kỳ dự án “Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam” giai đoạn 2017-2022, mã số LPS/037/2015

Dự án LPS/2015/037 được tài trợ bởi Chính phủ Australia thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) được bắt đầu triển khai từ tháng 12 năm 2017 trên địa bàn hai huyện Tuần Giáo và… Đọc tiếp