Bộ môn lâm nghiệp tổ chức buổi seminar cấp Khoa định kỳ trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021 theo kế hoạch năm học đã được phê duyệt. Tham dự các buổi seminar có các thầy cô bộ môn và các giảng viên gần chuyên môn trong khoa.
Các báo các được trình bày với nội dung khá phong phú như:
1. Báo cáo “Ứng dụng tin học vào phân tích phương sai trong lâm nghiệp” của TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc;
2. Báo cáo “Phân cấp lập địa thích hợp và đề xuất vùng gây trồng cho cây Mắc ca tại Sơn La” của Ths. Phạm Đức Thịnh.
3. Báo cáo “Nhân giống một số loài cây bản địa tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, Sơn La” cuả Ths. Phan Thị Thanh Huyền.
4. Báo cáo “Nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình sơ chế cà phê ở Sơn La: Thực trạng và giải pháp” của Ths. Trần Anh Tuấn.
5. Báo cáo “Kiến thức sử dụng thực vật hoang dã tại chợ truyền thống thành phố Sơn La” của TS. Nguyễn Thành Sơn.
6. Báo cáo “Tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, tỉnh Sơn La” của Ths. Đinh Văn Thái.

Ảnh 1: Các thầy cô đang thảo luận xung quanh nội dung báo cáo

Sau từng báo cáo là phần trao đổi, thảo luận về các chủ đề đã được chia sẻ như: Phạm vi nghiên cứu như nào cho phù hợp với kinh phí, nhân lực, thời gian; kinh nghiệm trong bố trí thí nghiệm để đảm bảo dung lượng mẫu và đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy cho các công bố; nhiều vấn đề chuyên sâu trong nghiên cứu các loài cây bản địa của vùng Tây Bắc, vấn đề sinh kế của người dân cùng với sự phát triển các loài cây lâm sản làm thuốc, làm thực phẩm, cây công nghiệp như cà phê, mắc ca, v.v.. cũng được chia sẻ, thảo luận.
Mỗi báo cáo là những nghiên cứu thực tiễn có ý nghĩa và có tính ứng dụng cao, từ kết quả nghiên cứu của đề tài cấp cơ sở. Qua buổi sinh hoạt chuyên môn nhiều hướng nghiên cứu mới gắn với thực tiễn và chuyển giao ứng dụng về lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp theo hướng hiện đại áp dụng cho địa phương trong thời gian tới cũng đã được các thầy cô đề cập đến.

Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Huyền – Bộ môn Lâm nghiệp

Trả lời