Công ty TNHH IC FOOD Sơn La là công ty thuộc tập đoàn ICFOOD Hàn Quốc. Hiện nay,

Công ty TNHH IC FOOD Sơn La là Công ty vận hành nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao, nâng cao nhu cầu sử dụng nông sản ở Sơn La nhằm phát triển kinh tế khu vực. Công ty 100 % vốn Hàn Quốc. Hiện nay, Công ty vận hành nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao đặt tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên thu mua nguyên liệu và quản lý chung. Đây là cơ hội việc làm tốt cho sinh viên Nông, Lâm.

Các thông tin chi tiết sinh viên có thể tham khảo ở file đính kèm tại đây

Tác giả: TS. Vũ Quang Giảng

Trả lời