Hoạt động Dự án “Phát triển cộng đồng cho người nông dân sản xuất cà phê tại tỉnh Sơn La, Việt Nam” tháng 12 năm 2021

Hình 1. Phụ nữ dân tộc Thái với mùa thu hoạch cà phê ở bản Nẹ Nưa, xã Hua La, TP Sơn La Nội dung thực hiện  – Chuẩn bị cho hoạt động tổ chức sự kiện “Ngày của nông dân… Đọc tiếp

Kết quả dự án: ” Xây dựng mô hình thâm canh một số giống bưởi chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Sơn La”

Dự án “Xây dựng mô hình thâm canh một số giống bưởi chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Sơn La” được tiến hành thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020, do tiến sĩ Nguyễn… Đọc tiếp